Duurzame vooruitgang in leren, werken en leven

Stichting Business Universiteit streeft er naar om via duurzaam ondernemerschap te komen tot duurzame groei en duurzame vooruitgang in het onderwijs, het bedrijfsleven en in het dagelijkse leven.
Duurzame vooruitgang* is de groeiende beweging die continu de menselijke gezondheid, vitaliteit, vooruitstrevendheid en een gezond milieu bevordert, met respect voor en in nauwe en harmonieuze relatie met de steeds veranderende omgeving waarin we wonen en werken. (*Stad van Morgen)

Onze activiteiten:

  • Het ontwikkelen en implementeren van duurzame business concepten.
  • Het ontwikkelen van specialisatie opleidingen in samenwerking met het bedrijfsleven.
  • Het ondersteunen en organiseren van initiatieven ter bevordering van duurzame vooruitgang op sociaal-maatschappelijk niveau.

Onze ambitie is het opzetten van een private business universiteit, waar ondernemerschap, toegepaste duurzaamheid en internettechnologie ge´ntegreerd zijn.

Lees meer over de SBU.